پروژه درب اتوماتیک پارکینگ - تجریش

این پروژه درب اتوماتیک پارکینگ با طراحی ویژه و در ابعاد ویژه برای مشتری عزیز شرکت السا جناب آقای دکتر افخمی ارائه شده است .

توضیحات پروژه

تاریخ اجراء پروژه:فروردین 96
نام مشتری:آقای دکتر افخمی
آدرس:تجریش
اشتراک گذاری