درب شیشه ای کشویی دو لنگه

درب شیشه ای اتوماتیک دو لنگه کشویی متناسب با سایز ورودی برای هر مکان تعبیه می شود . شرکت السا در نصب دقیق و به موقع انواع درب شیشه ای اتوماتیک معروف است .