درب اتوماتیک تلسکوپی بازار بزرگ تهران

درب شیشه ای اتوماتیک تلسکوپی مغازه اجرا شده در بازار بزرگ تهران به سفارش مشتری عزیز آقای ابراهیم خواه