کرکره برقی ماشین های آتش نشانی

کرکره برقی ماشین های آتش نشانی
ارائه انواع کرکره برقی ماشین آلات حمل مواد غذایی و انواع کرکره برقی ماشین آتش نشانی و نیز انواع کرکره مغازه ، کرکره پارکینگ و …
قطعات ماشین های آتش نشانی همچون PTO ، پمپ آتش نشانی ، درب کرکره ای خودرو های آتش نشانی و….تعمیر و باز سازی ماشین های آتش نشانی . مشاوره ، طراحی ، اجرا با توجه به مشخصات فنی مورد درخواست سازمانهای آتش نشانی ، شهرداری و صنایع پتروشیمی ، نفت و گاز و ایمنی زمینی فرودگاههای کشور .