موتورهای کرکره اتوماتیک

موتورهای کرکره اتوماتیک elessa چند سالی می شود که رفته فته کرکره های قدیمی جای خود را به کرکره های اتوماتیک می دهند در این میان شرکت های زیادی مشغول ساخت موتور کرکره اتوماتیک elessa شده اند که هرکدام از آن ها به نوعی جای خود را در بازار کشورمان باز کرده اند. موتورهای توبولار کرکره و موتورهای ساید کرکره اتوماتیک این محصولات اکثراً ساخت کشور چین هستند اگر هم لیبل آن کشور دیگری را به عنوان سازنده معرفی کند احتمالا اشاره به تکنولوژی اولیه ساخت آن دارد!! البته همین تحت لیسانس بودن و اینکه تکنولوژی ساخت مربوط به کدام کشور است هم می تواند تا حد زیادی در عملکرد موتور تاثیر مثبت یا منفی بگذارد.