مشتریان ما

مشتریان شرکت درب اتوماتیک ELESSA

139درب اتوماتیک
یک-و-یک
یزد-تایر
وزارت-دفاع
ناجا
می-ماس
مهرآباد
مرکز-کامپیوتر
مرکز-خرید-ونک1
مترو1
کهلیک
کرمان-موتور
فرودگاه
شهرداری
شهر-آفتاب
سمیه
سایپا
سامان
رسالت
هیوندا
بیمه-عشایر
بانک-ملی
بازار-ایران
پالادیوم
جهاد-سازندگی
بانک-مسکن
دانشگاه-علامه
بیمه-آسیا
ظریف-مصور
ارتباطات-رادیویی
چاپ-ایران-زمین
صرافی-پارسه
اهورا-وب