روف ( برزنت سقفی)

روف ( برزنت سقفی) elessa

ویژگی ها :

سبک و کاملا منعطف با عمر بالا. • عدم ایجاد گردو غبار در محیط. • نصب سریع و عدم نیاز به پوشش اضافه. • ساختار بهم پیوسته و یکنواخت در طول کانال. • عایق مناسب با ضریب انتقال حرارت بسیار