راه بند

راه بند اتوماتیک  elessa

راهبند (راه بند) :
راهبند پارکینگ – راهبند اتوماتیک پارکینگ
راه بند اتوماتیک پارکینگ دارای ۲ نوع است که کاملاً ظاهری متفاوت دارند.
۱)راه بند بازویی
۲)راه بند ستونی
از یک میله و ورقه که در انتهای آن یک وزنه وصل شده است به شکل افقی در جلو خودرو ها در مسیر قرار می گیرد.سیستم راهبند اتوماتیک elessa ، کنترل عبور و مرور خودروها در پارکینگ ها و نظارت دقیق بر آنها را فراهم میسازد.در پارکینگ های عمومی انجام عملیات ورود و خروج خودروها و محاسبه هزینه ها توسط راهبند اتوماتیک انجام می پذیرد.از ویژگی های راهبند اتوماتیک می توان گفت : توانایی کنترل رفت و آمد خودروها و مدیریت هم زمان چند راهبند اتوماتیک ورودی و خروجی توسط نرم افزار جامع مدیریت پارکینگ.بی نیازی از اپراتور در صورتی که از سامانه ی کالا پارکینگ در راهبند اتوماتیک استفاده شود. می تواند ورود و خروج پرسنل را زیر نظر داشته باشد و ثبت بنماید.راه بند اتوماتیک elessa دارای دوربین می باشد که در هنگام ورود و خروج ماشین ها آنها را تطبیق بدهد و باعث جلوگیری از سرقت و سواستفاده می باشد.