راه بند بازویی

راه بند بازویی elessa

راهبند بازویی: رابند بازویی پارکینگ بر حسب فضای مورد نظر کارفرما تعریف می شوند. مثلاً گاهی فضای در نظر گرفته شده برای نصب راهبند بازویی در ورودی یک پارکینگ با سقف ۳ متر است در این وضعیت راه بند Elessa السا بازویی تا شو بهترین انتخاب خواهد بود در راه بند بازوی Elessa السا تاشو طول بوم راهبند ۶ متر است. زمانی که شما شاسی ریموت کنترل را فشار می دهید. بوم راهبند به صورت عمودی بالا رفته و از ۳ متری بودم به حالت افقی در زیر سقف به صورت یک (L) می ایستد.
ولی گاهی نیز بلعکس نیاز به راهبند به طول بوم ۶ متر است که راهبند Elessa السا این نیاز شما را به راحتی تأمین می کند. حال در نظر بگیرید که یک فضا دارید به عرض ۴ متر یا ۵ متر طول در این وضعیت راهبند Elessa السا دارای بوم تلکسوپی است یعنی یک بوم در درون بوم اصلی قرار گرفته و در اندازه دلخواه ثابت می ماند و نیاز شما را پاسخگو می شود.
برای عدم برخورد بوم راهبند پارکینگ دیوعد سنسور چشم الکترونیکی در دو طرف فضایی که راهبند در آن قرار گرفته نصب می شود و زمانی که مانعی حال می خواهد انسان باشد یا شی ارتباط دو چشم طرفین قطع شده و بوم رابند توقف می کند و به بالا بر می گردد و تا زمانی که مشکل برطرف نشده یعنی آن شی شخص از بین دو چشمی کنار نرود بوم راهبند پایین نمی آید.

راه بند پارکینگ بازویی elessa به دلیل بکارگیری یک سیستم محرک موتور گیربکس یک پارچه و کاهش بکارگیری اتصالات فی ما بین و قطعات فرسایشی ، محرکی قدرتمند بدون نیاز به سرویس دوره ای را ایجاد نموده است
نوع طراحی ویژه در ساختارمکانیکی و الکترونیکی راه بند ها امکان سرویس دهی در صورت نیاز را در حداقل زمان و کمترین هزینه میسر نموده است.