اخبار

درب شیشه ای مغازه دستی

درب شیشه ای مغازه دستی

درب شیشه ای مغازه دستی

درب شیشه ای مغازه دستی از مدت زمان ها و قرن های خیلی قبل تر از دوره ی الان ما بوده اند . درب شیشه ای دستی مغازه ورودی های مغازه ها را  حفظ کرده اند و نقش زیبایی شناختی را برای استقبال از کسانی که ممکن است وارد شوند را بازی کرده است.

الان آن قدر ها هم همه چیز عوض نشده است و درب شیشه ای مغازه هنوز بخش مهمی از کسب و کار شما می باشد .

چون از مشتریان شما استقبال می کند و چون درب شیشه ای مغازه دستی شما به آن ها می گوید که دارند وارد چه مغازه ای می شوند و اولین معرف مغازه ی شما درب شیشه ای مغازه ی شماست که شما طبق سلیقه ی خود آن را انتخاب می کنید و با آن مغازه ی خود را معرفی می کنید.

و اگر تصوری که مشتری ها و ره گذر ها از مغازه ی شما می کنند خوب باشد .

این تصور خوب آن ها شروع خوبی در ایجاد حس اعتماد مشتری ها به کسب و کار شما می باشد .

که این حس اعتماد و تصور خوب نسبت به کسب و کار شما بسیار خوب است .

چون موجب شود که مشتری ها بیشتر مایل به انجام خرید از  کسب و کار با شما باشند .

درب شیشه ای مغازه دستی
درب شیشه ای مغازه دستی

 

چند مزیت درب شیشه ای مغازه دستی : 

۱ – درب های شیشه ای دستی بسیار اقتصادی هستند.

زیرا آن ها نیازی به موتورهای محرکه ای برای کارکردن آنها ندارند.

۲ – قطع های برق هیچ مشکلی برای درب های دستی ایجاد نمی کند،

۳ – آن ها به راحتی باز می شوند.

۴ – آن ها زمانی که با مکانیسم های قفل مناسب قفل شده باشند، امن هستند.

۵ – درب شیشه ای مغازه می تواند صدها هزار بار بدون هیچ گونه خرابی باز و بسته شوند و نیاز به نگهداری کم تری دارند .

درب شیشه ای مغازه دستی
درب شیشه ای مغازه دستی

شماره های تماس : 

۰۲۱۲۶۴۰۸۶۱۱-۱۲

۰۲۱۶۶۳۰۲۲۸۹

۰۲۱۶۶۲۴۸۷۳۴

۰۹۹۰۶۰۶۰۶۲۰

مشاوره رایگان در تلگرام : telegram.me/ElessaDoors

نظر بدهید