آرام بند

آرام بند

آرام بند های ELESSA برای بستن درب.های بازویی زمانی که به صورت دستی باز شده.اند به کار می روند . عملیات بستن به وسیله ی تعدیل هیدرولیک قابل تنظیم انجام می.شود . این آرام بندها بر روی درب.های فلزی ، چوبی ، یو پی وی سی و یا ترکیبی از این ها قابل استفاده است

جک آرام بند را بر روی در ورودی نفر رو نصب می کنند تا پس از باز نمودن درب ورودی نیاز به بستن آن به وسیله دست نباشد. آرام بند دو مزیت بزرگ دارد. اول اینکه وظیفه بستن درب را بر عهده گرفته و اشتباه فراموشی بستن درب ورودی و یا نفر رو را از بین خواهد برد. دوم اینکه در موقع بستن درب این عمل را به نرمی و آرام انجام خواهد داد تا سر و صدایی از بستن درب نفرو ایجاد نشود.